نمایش دادن همه 7 نتیجه

زیرپوش ها دم دستی ترین و کارآمدترین اقلام لباس نوزادی است. معمولا چون نزدیک ترین لباس به بدن نوزاد هستند دقت کنید که به طور کامل نخی یا پنبه ای باشد. یا اگر پلاستیک در آن به کار رفته با بدن نوزاد تماس مستقیم نداشته باشد. دوخت لباس را چک کنید زدگی یا زبری نداشته باشد. زیرپوش ها غالب اوقات به طور آزاد و بدون یقه ی تنگ و آستین بسته دوخته می شوند. در فصل تابستان، بهترین لباسی است که می توان برای نوزاد استفاده کرد.