نمایش یک نتیجه

جدا کردن محل خواب نوزاد از مادر در ماه های اول تولد، غیر ممکن است. نوزاد شما در طول خواب ممکن است گرسنه شود و رفلاکس معده داشته باشد یا به دلایل گوناگونی از خواب بیدار شود و گریه کند. هر چه فاصله تان با او کمتر باشد رسیدگی شما به او سریع تر می شود. در هنگام خرید تخت کنار مادر به جنس پارچه و قابل شستشو بودن آن دقت کنید. توجه داشته باشید که تخت، سبک و قابل حمل باشد. برای خرید تخت کنار مادر می توانید به فروشگاه سیسمونی نی نی بابا مراجعه کنید.