نمایش دادن همه 10 نتیجه

سه چرخه ها سرآغاز خوبی برای حفظ تعادل کودک هستند. اغلب سه چرخه ها دارای سایه بان و دسته ی هدایت پدرمادر می باشند تا تحت هر شرایطی امنیت و کنترل کودک به وسیله ی پدر و مادر حفظ شوند. سه چرخه ها در کنار تفریح و بازی، سبب می شوند که کودک انرژی درون خود را تخلیه کرده و به کنجکاوی ذهنی خود در مورد دنیای اطراف پاسخ دهد. برای خرید سه چرخه به سایز و سن کودک دقت کنید. زیرا اگر از جثه ی کودک بزرگ تر باشد موجب عدم تعادل و آسیب او می شود. برای خرید سه چرخه از فروشگاه های آنلاین و یا حضوری معتبر استفاده کنید زیرا محصولات غیراستاندارد موجب صدمه دیدن کودک می شود.