نمایش یک نتیجه

استفاده از صندلی غذاخوری می تواند به دلیل شوق نشستن روی صندلی، لذت غذاخوردن برای کودک را دوچندان کند. در انتخاب صندلی غذاخوری، سن و وزن کودک و بودجه ی شما کاملا تصمیم گیرنده است. به پایه های صندلی غذا دقت کنید چون اکثر کودکان روی صندلی جنب و جوش می کنند و امکان افتادن از روی صندلی وجود دارد. پس دقت کنید پایه ها به اندازه ای باز شوند که حتی در صورت تحرک کودک هم صندلی تکان نخورد. پارچه ی صندلی غذا نیز باید کاملا ضدحساسیت و قابل شستشو باشد.

انتهای محصولات

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری محصولات بیشتر