نمایش دادن همه 7 نتیجه

تاپ ها لباسی مناسب فصل گرما هستند که در سبدلباس هر نوزادی به تعداد زیاد یافت می شود جنس آن باید لزوما از نخ یا پنبه باشد تا ایجاد حساسیت نکند. می توان به عنوان پوشش زیر پیراهن در فصل سرما نیز از تاپ ها استفاده کرد.