نمایش یک نتیجه

تابستان، فصلی گرم و تقریبا بدون بارش است. احتمال اینکه در این فصل بدن نوزاد عرق سوز شود بسیار زیاد است. تلاش کنید در این فصل از انواع شورت ها و تاپ و زیرپوش برای نوزاد استفاده کنید.