نمایش یک نتیجه

همه ی انسان ها در تمامی سنین نیاز دارند که لباس مناسب همان فصل را بپوشند. شک نکنید که این مساله برای کودکان مهم تر است. بدن کودک به دلیل ضعیف و آسیب پذیر بودن زودتر به انواع بیماری های دچار شده و توصیه می شود والدین قبل از شروع هر فصل، لباس مناسب فصل را برای نوزاد تهیه کنند.