نمایش یک نتیجه

لباس نوزاد در سال اول تولد نیاز به دسته بندی بر اساس سایز او دارد. چون تا قبل از سن 1 سالگی تحرک نوزاد تقریبا کم است، لباس خریداری شده برای او باید کاملا قالب تن باشد. اگر از جثه ی او کوچک تر باشد موجب حساسیت و تنگی نفس شده و اگر بزرگ تر باشد امکان این که انگشتان او در لباس گیر کند زیاد است. پس دقت کنید حتما لباس قالب تن نوزاد باشد.