نمایش یک نتیجه

عروسک حمام نوزاد برای سرگرم کردن کودک در حمام به کار می رود. بعضی از کودکان از ریختن آب روی سر و چشمانشان ترس دارند و در حمام بی تابی می کنند. می توان با برخی وسایل سرگرم کننده درون حمام این ترس کودک را به تفریح تبدیل کرد. اغلب مادران روی سیسمونی نوزاد، لوازم تفریح کودک را هم فراهم می کنند.