نمایش یک نتیجه

مسواک نوزاد یکی از اقلام بهداشتی است که معمولا بعد از سن دو سالگی و بعد از اینکه کودک غذاخور می شود برای او استفاده می شود. سعی کنید اقدام به این عمل را خودتان شخصا برعهده بگیرید تا با زخمی کردن لثه های کودک مواجه نشوید.