حقیقت این است که کودک تا قبل از اینکه شروع به راه رفتن کند نیاز به کفش ندارد. پس بهتر است  توجه خود را روی پاپوش ها متمرکز کنید. تا چندماه اول زندگی تمام عضلات کودک بسیار نرم و قابل انعطاف است به همین دلیل از خرید هرگونه پوشش تنگ برای او خودداری کنید. به فکر یک پاپوش نرم و راحت و ترجیحا چرم باشید که دارای ترمز فرش باشد. اولویت را بر پاپوش های چر...

حقیقت این است که کودک تا قبل از اینکه شروع به راه رفتن کند نیاز به کفش ندارد. پس بهتر است  توجه خود را روی پاپوش ها متمرکز کنید. تا چندماه اول زندگی تمام عضلات کودک بسیار نرم و قابل انعطاف است به همین دلیل از خرید هرگونه پوشش تنگ برای او خودداری کنید. به فکر یک پاپوش نرم و راحت و ترجیحا چرم باشید که دارای ترمز فرش باشد. اولویت را بر پاپوش های چرم و بافت قرار دهید. پاپوش های بافت به پوست کودک اجازه ی نفس کشیدن می دهد و از تعریق جلوگیری می شود. پاپوش های چرم نیز سبک و منعطف هستند و به پوست او فشاری وارد نمی کنند.

بیشتر

پاپوش نوزاد