شال و کلاه از ملزومات فصل سرماست. دقت کنید در بافت آن از پلاستیک استفاده نشده باشد که موجب خارش پوست شود. بعد از هربار خیس شدن یا کثیف شدن حتما شال و کلاه را با آب سرد و صابون بشویید. شال و کلاهی را انتخاب کنید که کاملا قالب سر و پیشانی نوزاد باشد فشار بیش از حد به ناحیه ی پیشانی و یا گشاد بودن آن هردو به یک اندازه نادرست است.. اگر موهای کودک در...

شال و کلاه از ملزومات فصل سرماست. دقت کنید در بافت آن از پلاستیک استفاده نشده باشد که موجب خارش پوست شود. بعد از هربار خیس شدن یا کثیف شدن حتما شال و کلاه را با آب سرد و صابون بشویید. شال و کلاهی را انتخاب کنید که کاملا قالب سر و پیشانی نوزاد باشد فشار بیش از حد به ناحیه ی پیشانی و یا گشاد بودن آن هردو به یک اندازه نادرست است.. اگر موهای کودک در کلاه عرق کرده حتما ناحیه ی سر را با آب گرم و دستمال نخی بشویید و اجازه ندهید عرق روی موها و پوست سر کودک ماندگار شود.

بیشتر

شال و کلاه نوزاد