ژاکت و شلوار لباس های مناسب فصل سرماست. به جنس پارچه دقت کنید اگر پارچه ی لباس های گرم دارای مقادیری پلاستیک باشد موجب خارش و حساسیت پوست می شود. اگر روی لباس دارای طرح و گلدوزی است از سمت توی لباس، جای گلدوزی را بررسی کنید که نخ اضافه یا پلاستیک نداشته باشد و موجب رنجش پوست نوزاد نشود.

ترجیحا از مدل هایی استفاده کنید که در ناحیه مچ دست و پا کشب...

ژاکت و شلوار لباس های مناسب فصل سرماست. به جنس پارچه دقت کنید اگر پارچه ی لباس های گرم دارای مقادیری پلاستیک باشد موجب خارش و حساسیت پوست می شود. اگر روی لباس دارای طرح و گلدوزی است از سمت توی لباس، جای گلدوزی را بررسی کنید که نخ اضافه یا پلاستیک نداشته باشد و موجب رنجش پوست نوزاد نشود.

ترجیحا از مدل هایی استفاده کنید که در ناحیه مچ دست و پا کشباف پهن داشنه باشد. به سایز لباس نیز دقت کنید اگر لباس به نوزاد تنگ باشد احتمالا چندماه آینده اصلا قابل استفاده نباشد چون کودک در دوسال اول زندگی به سرعت قد می کشد و تغییر سایز می دهد.

بیشتر

ژاکت و شلوار نوزاد