جوراب و جوراب شلواری برای جلوگیری از نفوذ سرما به پاهای کودک استفاده می شود. بعضی از نوزادان به پرز فرش هم حساسیت دارند و مادران برای جلوگیری از ایجاد این حساسیت برای کودک جوراب می پوشند اما دقت کنید خود جوراب حساسیت زا نشود . تعریق لای انگشتان پای  نوزاد می تواند سبب ایجاد قارچ شود.

 خرید جوراب برای کودک مستلزم این  است که حتما استوپ یا ترمز دا...

جوراب و جوراب شلواری برای جلوگیری از نفوذ سرما به پاهای کودک استفاده می شود. بعضی از نوزادان به پرز فرش هم حساسیت دارند و مادران برای جلوگیری از ایجاد این حساسیت برای کودک جوراب می پوشند اما دقت کنید خود جوراب حساسیت زا نشود . تعریق لای انگشتان پای  نوزاد می تواند سبب ایجاد قارچ شود.

 خرید جوراب برای کودک مستلزم این  است که حتما استوپ یا ترمز داشته باشد تا از لیز خوردن کودک روی فرش یا سرامیک جلوگیری شود

بیشتر

جوراب و جوراب شلواری نوزاد