کاپشن ها لباس های مختص فصل سرماست. در خرید کاپشن ها دقت کنید که  این لباس شاید تا چند سال برای شما کارایی داشته باشد. شاید مجبور باشید در هنگام خرید کاپشن برای کودک، پول بیشتری بپردازید اما خیالتان راحت است تا مدت ها از بابت خرید کاپشن راحت هستید. دقت کنید که کاپشنی که برای نوزاد خریداری می کنید حتما بین آستر و پارچه ی کاپشن یک لایه پشم شیشه یا ...

کاپشن ها لباس های مختص فصل سرماست. در خرید کاپشن ها دقت کنید که  این لباس شاید تا چند سال برای شما کارایی داشته باشد. شاید مجبور باشید در هنگام خرید کاپشن برای کودک، پول بیشتری بپردازید اما خیالتان راحت است تا مدت ها از بابت خرید کاپشن راحت هستید. دقت کنید که کاپشنی که برای نوزاد خریداری می کنید حتما بین آستر و پارچه ی کاپشن یک لایه پشم شیشه یا کرک وجود داشته باشد تا گرمای بدن نوزاد به بیرون پارچه ی کاپشن نفوذ نکند. همین طور پارچه ی بیرونی کاپشن را ضد آب و نم انتخاب کنید تا خیالتان از بابت بارندگی راحت باشد.

بیشتر

کاپشن نوزاد