در فصل زمستان از لباس های فصل پاییز استفاده می شود اما نیاز است که در زیر لباس،تاپ یا زیرپوش برای نوزاد استفاده شود که گرمای بدن او را تامین کند. اکثر مادرها در فصل پاییز و زمستان از تونیک و زیردکمه ای ها روی لباس نوزاد بهره می برند. تلاش کنید سر نوزاد نیز با کلاه پوشانیده شود. کاپشن ها نیز در بیرون از منزل، از لباس های پراستفاده در فصول سرما هس...

در فصل زمستان از لباس های فصل پاییز استفاده می شود اما نیاز است که در زیر لباس،تاپ یا زیرپوش برای نوزاد استفاده شود که گرمای بدن او را تامین کند. اکثر مادرها در فصل پاییز و زمستان از تونیک و زیردکمه ای ها روی لباس نوزاد بهره می برند. تلاش کنید سر نوزاد نیز با کلاه پوشانیده شود. کاپشن ها نیز در بیرون از منزل، از لباس های پراستفاده در فصول سرما هستند. پاپوش های بافت و انواع لباس های بافت نیز در این فصل مورد استفاده هستند. 

بیشتر

زمستان 

لیست مقایسه محصولات

انصراف