فصل بهار عموما فصل رو به گرما و تقریبا دارای بارندگی است. لباس های مناسب این فصل انواع تی شرت ها و شلوارک ها برای نوزاد هستند. بدن نوزاد نباید به طور غیرعادی در مقابل هوای گرم یا بارش یا هوای سرد قرار گیرد. دمای منزل را برای او متعادل نگاه دارید و لباسی را بر تن او کنید که مناسب با دمای منزل است.

بهار 

لیست مقایسه محصولات

انصراف