لباس های مهمانی معمولا لباس های کار شده و سنگین تری نسبت به لباس های درون منزل است. برای دختران معمولا با دامن و یا طراحی شده با تور و اکسسوری های بیشتر و برای پسران با شلوار جین و انواع ساس بند شناخته می شوند. سعی کنید لباس مهمانی نوزادتان، راحت و سبک باشد و از تهیه ی لباس های دست و پا گیر برای نوزاد خودداری کنید. پارچه ی لباس به نحوی باشد که ت...

لباس های مهمانی معمولا لباس های کار شده و سنگین تری نسبت به لباس های درون منزل است. برای دختران معمولا با دامن و یا طراحی شده با تور و اکسسوری های بیشتر و برای پسران با شلوار جین و انواع ساس بند شناخته می شوند. سعی کنید لباس مهمانی نوزادتان، راحت و سبک باشد و از تهیه ی لباس های دست و پا گیر برای نوزاد خودداری کنید. پارچه ی لباس به نحوی باشد که تن کودک را نیازارد و موجبات رنجش پوست او را فراهم نکند. به سایز لباس دقت کنید و هیچ گاه لباسی بزرگ تر از سایز او برایش تهیه نکنید زیرا امکان زمین خوردن و گیرکردن انگشتان در لباس سایز بزرگ تر وجود دارد.

بیشتر

لباس مهمانی نوزاد