سرهمی ها خریدهای عالی و متنوعی هستند که در طرح ها و رنگ های متنوع می توان آنها را به وفور پیدا کرد. شاید بد نباشد اگر بگوییم یکی از مفیدترین اجزای تشکیل دهنده ی سبد لباس کودک همین سرهمی ها هستند. به دلیل اینکه یک پوشش بین ناحیه ی پاها و شلوار کودک ایجاد می کند و از حرکت پوشک جلوگیری می کند.

البته به دلیل اینکه بعضی مدل های سرهمی در ناحیه ی وسط پ...

سرهمی ها خریدهای عالی و متنوعی هستند که در طرح ها و رنگ های متنوع می توان آنها را به وفور پیدا کرد. شاید بد نباشد اگر بگوییم یکی از مفیدترین اجزای تشکیل دهنده ی سبد لباس کودک همین سرهمی ها هستند. به دلیل اینکه یک پوشش بین ناحیه ی پاها و شلوار کودک ایجاد می کند و از حرکت پوشک جلوگیری می کند.

البته به دلیل اینکه بعضی مدل های سرهمی در ناحیه ی وسط پا دکمه دارند برای مناطق گرمسیر یا شرجی کشور باید با احتیاط این لباس را به تن نوزاد پوشانید تا موجب تعریق پاهای نوزاد نشود.

بیشتر

سر همی نوزاد 

لیست مقایسه محصولات

انصراف