برای خرید سایز صفر بیمارستان تلاش کنید لباس ترجیحا از جنس پنبه باشد. پوست نوزاد بسیار حساس است و سریعا به هرگونه جنس ضخیم واکنش نشان می دهد. در خرید لباس نوزاد دقت کنید که سر آستین ها و دور مچ و یقه کشباف یا ساتن نباشد که روی بدن نوزاد فشار یا خارش ایجاد کند.

به درزهای دوخته شده حتما دست بکشید اگر ذره ای دست خودتان را آزرده کرد شک نکنید این آزرد...

برای خرید سایز صفر بیمارستان تلاش کنید لباس ترجیحا از جنس پنبه باشد. پوست نوزاد بسیار حساس است و سریعا به هرگونه جنس ضخیم واکنش نشان می دهد. در خرید لباس نوزاد دقت کنید که سر آستین ها و دور مچ و یقه کشباف یا ساتن نباشد که روی بدن نوزاد فشار یا خارش ایجاد کند.

به درزهای دوخته شده حتما دست بکشید اگر ذره ای دست خودتان را آزرده کرد شک نکنید این آزردگی برای نوزاد، بارها و بارها بیشتر است پس از خرید آن جنس حتی اگر زیبا یا کم قیمت بود صرف نظر کنید. در صورت گران بودن یا پیدا نکردن لباس با جنس پنبه از نخ استفاده کنید و تحت تاثیر تبلیغات اغراق آمیز فروشنده قرار نگیرید، تحت هر شرایطی اولویت با سلامت فرزند شماست. خط قرمز خرید لباس نوزادی، لباس های زیپ دار و دکمه دار است. همواره تلاش کنید ابتدا رنگ سفید را مورد انتخاب قرار داده و سپس از رنگ های لیمویی یا صورتی و دیگر رنگ های روشن استفاده کنید. برای خرید ست صفر بیمارستان، هیچ گاه زیاده روی نکنید زیرا این دست از لباس ها فقط در یکی دوماه اول نوزادی کاربرد دارند و نوزاد در همین یکی دوماه به سرعت تغییر قد و وزن می دهد.

بیشتر

ست صفر بیمارستان 

لیست مقایسه محصولات

انصراف