سایز 2 باتوجه به جثه و قد کودک در سن 3 تا شش ماهگی استفاده می شود. تا این زمان مادر حدودا متوجه شده که چه جنس پارچه ای با پوست نوزاد سازگاری دارد و دست مادر برای انتخاب پارچه باز است. اما همیشه پارچه های نخ، کتان و یا پنبه را در اولویت قرار دهید.

سایز 2