لباس سایز صفر از بدو تولد نوزاد در بیمارستان تا یک نهایتا دوماهگی او قابل استفاده است. از خرید زیاد این سایز بپرهیزید چون نوزاد تا ماه دوم تولد خود تغییر قد و وزن می دهد و لباس سایز صفر عملا مورد استفاده نیست. ولی در انتخاب جنس لباس، دقت لازم را به عمل آورید از جنس پنبه باشد تا از بروز حساسیت در پوست نوزاد جلوگیری شود.

سایز صفر