به آن دسته از لباس های پوشیدنی اطلاق می شود که به صورت تک یا  ست برای کودک خریداری می شود. دارای انواع سایز و زنگ بندی است  و بر اساس جنسیت یا اسپرت به فروش می رسد. برای مشاهده ی انواع این لباس ها می توان به فروشگاه های آنلاین یا فروشگاه های لباس کودک در سطح شهر مراجعه کرد.

درهم برهم 

لیست مقایسه محصولات

انصراف