اکثر کاورهای بارانی دارای سایز استاندارد و یا اورجینال برای همه ی کالسکه ها هستند. معمولا پوشانندگی آنها تا روی پاهای کودک است و ضد آب می باشد. توجه کنید که هنگام خرید ذکر کنید که کاور در سرما شکننده نباشد. کاور کالسکه را می توانید در مواقعی که هوا بارانی یا برفی است همچنین در آلودگی ها استفاده کنید. کافیست این کاور را روی کالسکه ی کودک قرار داد...

اکثر کاورهای بارانی دارای سایز استاندارد و یا اورجینال برای همه ی کالسکه ها هستند. معمولا پوشانندگی آنها تا روی پاهای کودک است و ضد آب می باشد. توجه کنید که هنگام خرید ذکر کنید که کاور در سرما شکننده نباشد. کاور کالسکه را می توانید در مواقعی که هوا بارانی یا برفی است همچنین در آلودگی ها استفاده کنید. کافیست این کاور را روی کالسکه ی کودک قرار داده تا آرامش بیشتری را هم خودتان و هم کودکتان تجربه کنید. دقت کنید لبه دوزی ها کامل و سالم باشد تا از نفوذ باران و هوای سرد جلوگیری شود.

بیشتر

کاور بارانی و سایبان 

جستجوی پیشرفته
موجود بودن